Salihli Coğrafyası

SALİHLİ COĞRAFYASI


Salihli Gediz havzasının orta bölümünde 28 10' doğu,38 10' kuzey konumu ve etrafı batıdan Turgutlu, kuzeybatıdan Akhisar , kuzeyden Gördes, kuzey doğusundan Demirci, doğudan Kula,Güneydoğudan Alaşehir ve Güneyde izmir'in ilçesi Ödemiş tarafından çevrilmiştir.
Bozdağların kuzey yamacının eteklerinde Gediz nehri kenarında bulunan Salihli İZMiR -ANKARA karayolu ile iZMiR - AFYON demiryolunun da kenarında bulunmaktadır.
Kuruluş yeri Bozdağ kütlesinin güneyini sınırlandırmış olması bir dezavantaj değil,ülkemizde Kuzey ve Kuzeydoğuya bakan yamaçların daha fazla nemli olması yer seçimi ve gelişiminde etkili rol oynamıştır.
Yine dünyada akarsu boylarındaki kentlerin gelişmişliğine paralel olarak Gediz,Alaşehir Çayı,Tabak Dere ve Sart Dere,Gümüş Dere,Kurşunlu derelerinden azami ölçüde faydalanılmaktadır. Bunun yanında Demirköprü Barajı ve sulama kanalları da adeta hayat damarı niteliğindedir.

Salihli ovası Gediz tetonik çukurluğunun içinde ve Gediz nehrinin ovaya girdiği yerde de Salihli ilçesi kurulmuştur. Yer yer 90-100 metreyi bulan alüvyonlar Gediz ve Bozdağ'ın etkisiyle hetorojen bir yapı gösterirler. Ancak toprak verimliliğinde önemli avantajlar sağlar.
Salihli ovası Kuzey ve Güney tarafından faylarla (kırık) sınırlandırılmıştır. Gediz teknotik çukurluğunun oluşumunda rol oynayan faylar ovanın çöküntü olduğunun bir kanıtı gibidir.
Salihli ovasının Güney kesimlerindeki sıcak ve su kaynakları da bu fay hattının bir eseridir. Ovanın neojen sonlarında çöktüğü Bozdağ'ların yükseldiği ve bu durumun 1500 metrelere vardığı kabul edilmektedir.
Ovada zaman zaman fayların oynaması temel de çökmeler meydana gelmesinin bir göstergesi olarak kabul görmektedir. Bu açıdan bakıldığında Salihli ovasının 1.derecede deprem kuşağının kenarında bulunmakta olduğu görülür.

Bozdağ’ların eğilim yamaçları Kurşunlu,Çakallar,Gümüşdere gibi suların etkisiyle parçalanmış ayrıca gevşek yapıda olan toprak zaman-zaman kuzeyden akışa geçmiştir. Bu durum Bozdağ’ların Salihli'ye bakan yamaçlarında doğa dengesinin bozulmasına yol açmaktadır.
Bozdağ metaformik kütlesi farklı formasyonlarla birlikte kentin güneyinde 2159 metreye kadar çıkmakta ve heybetli bir görüntü yelpazesinde kurulmuş durumdadır.

SALİHLİ’NİN JEOLOJİK YAPISI

Batı Anadolu yerleşme bölgesi içinde bulunan Manisa 28-10 doğu ile 38-10 kuzey konumu üzerinde bulunmaktadır. İlçemiz Salihli merkez il olan Manisa’nın doğusuna düşer .
Salihli’de rakım 108 m.dir. Salihli genellikle Gediz vadi ovasının güney kenarlarına ve Bozdağ’ların kuzeye doğru yavaş- yavaş alçalan tepeciklerin kuzey eteklerine sırtını kolayca parçalanabilen kumsal katmanların oluşturduğu tepeciklerin kuzey eteğine Bozdağ’ların karlı tepelerinden toplanıp gelen kar sularının toplandığı Kurşunlu deresi ile gümüş çayının koparıp getirdiği Alüvyonlu toprakları doldurduğu ovanın güney kıyısına kurulmuştur. Salihli kuzey ve güneyden doğudan batıya doğru uzanan dağlarla çevrilmiştir

SALİHLİ'NİN İKLİMİ

İklim bir yerin uzun yıllar hava olaylarının ortalamasıdır. Salihli'nin 30 yıllık rasat verilerine sahip olması sevindirici bir olaydır.
Salihli bütünüyle Ege Bölgesinde görülen hava kütleleri ve cephe sistemlerinin etkisinde kalmaktadır. Bu durum Salihli'nin iklimini belirleyici özelliktedir.. Ancak bir genelleme yapılacak olursa yazları yağışsız ve sıcak, kışları yağışlı ve ılık "Akdeniz iklimi" tipinde görebiliriz.

Burada cephe sistemlerinin (kuzey Afrika- Akdeniz-Sibirya) bazen fazlaca etkili olması durumunda bazen ılık yağışlı, bazen de soğuk havalar görülebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında bahar aylarında günde dört mevsim görülebilir.
Dağların denize dik uzanması ve Gediz vadisinin etkisiyle hakim rüzgar batıdan esmektedir. Ancak kış mevsiminde doğusundaki
yüksekliklerin etkisiyle doğu sektörlü ve genelde soğuk olan rüzgarları da olabilmektedir.

Salihli'de yıllık sıcaklık ortalaması 16 °C civarında olup kış ortalaması 3 -4 yaz ortalamasında 17 civarında tespit edilmiştir.Ancak zaman-zaman sapmalarda meydana gelmektedir. Şubat 1973 de 42 °C gibi değerlerde ölçülebilmiştir. Gölgede ölçülen bu sıcaklık değerleri dışında Salihli'de sıcaklığın ortalama +5°C ile 30 °C arasında seyrettiği söylenebilir.

Bazı kış aylarında meydana gelebilecek olan olayları ise ehemmiyetsiz sayılabilir. Atmosferdeki nemlilik ise en yüksek değerleri Ocak ve Şubat en düşük değerini de Temmuz-Ağustos aylarında almaktadır. Yıllık ortalama yağış ise 500 mm civarında seyretmektedir.

Akdeniz yağış rejiminde olması dolayısıyla yağışın % 48'i kış,% 27'si ilkbahar,% 8'i sonbahar,% 7'si de yaz mevsiminde düşmektedir. Ancak bazı yaz aylarında hiç yağış düşmediği de görülebilmektedir.

yapılmaktadır.

Coğrafi konum ve topoğrafik yapının uygunluğu nedeniyle Salihli gerek kendine bağlı yerleşimlerle gerekse komşu ilçe ve illerle kuvvetli bir ulaşım bağlantısına sahiptir. Kent dışı ulaşımda en önemli payı İzmir-Ankara E- 96 devlet karayolu almaktadır. Kentin batı ve doğu üzerindeki yolcu ve yük akımı birinci derecede bu yol üzerinden sağlanmaktadır İzmir-Uşak demiryolu ikinci önemli ulaşım aksıdır.1875 yılında Manisa'dan Salihli'ye ulaşan demiryolu XVII. yy ,da yöreyi köy olmaktan çıkarıp hızla gelişmesini sağlamıştır. Doğu ve Güneydoğu ile bağlantılı olan demiryolu günümüzde izlenimlere göre gerek yolcu gerekse yük taşımacılığında payı düşüktür.Salihli'nin İzmir-Ankara E-96 karayolu üzerinde bulunması nedeniyle yurdun her bir yanına rahatlıkla ulaşıldığı gözlenmektedir. Aynı yol üzerinde günde İzmir'e 32, Manisa'ya 29,sefer yapılmaktadır. Salihli Akhisar yolu Balıkesir ve İstanbul'a,Salihli -Alaşehir hattı ise Denizli ve
Aydın'a bağlantılarını sağlar.Salihli'den düzenli olarak günde; İstanbuI'a 2,Balıkesir'e 5,Denizli'ye 4,Alaşehir'e 23,Kula'ya 7, Demirci'ye 8,Köprübaşı'na 8,Selendi'ye ,Akhisar ve Gölmarmara'ya 10,Ödemiş'e 2,sefer yapıldığı belirlenmiştir. ilçeye en yakın deniz ve hava limanı 96 km uzaklıktaki İzmir'dedir.
Salihli'nin kent merkezine bağlı köyler ve beldelerin uzaklığı 10 ile 25 km. arasında değişmekle beraber ilçe merkezine en uzak yerleşimler Gökeyüp, Akçaköy,Oraklar, Mamatlı ve Hacıkökösali'dir.Bu yerleşimlerden Adala, Donbaylı, Durasıllı, Kavaklıdere, Kemerdamları, Pazarköy, Poyrazdamları, Sart kasabası, Taytan kasabası, Torunlu, Yeşilova, Yılmaz kasabalarına, günde 10'dan fazla sefer
Beylikli , Kapancı, Karayahşi, Köseali, Kabazlı ve Yeşilkavak'ta bu sayı 5-10 sefer arasında değişmektedir .Allahdiyen, Caferbey, Çökelek, Eminbey, Hacı Hıdır, Gökköy, Karapınar, Kemer, Poyraz damları kasabası ve Yaraşlı'da günde
5 civarında sefer yapıldığı gözlenmektedir.
Salihli'yi doğu-batı yönünde kateden E-96 karayolu ve demiryolu kent içi ulaşımında önemli bir rol oynamadıkları görülmektedir.
Kent içi yolları trafik yoğunluğu ve kalitesi bakımından 1. ve 2.derece önemli ulaşım akışları olarak ikiye ayrılabilir

1.Derecede önemli yollar:

Salihli'nin en önemli ve en yoğun ulaşım akışı,karayolunun güneyinde, doğuda Kırveli'den başlayarak batıya doğru gelen ve sırayla, Atilla, Belediye ve Mithatpaşa Caddeleridir. Zafer Mahallesinde güneye yönelerek Ferah Caddesi yolun en yoğun kısmını Mithatpaşa Caddesi oluşturur.
Üzerinde bir çok ticaret ve iş merkezinin bulunduğu cadde ayrıca kent içi ulaşımını sağlayan minübüs hatlarının buradan geçmesiyle de yoğun bir trafik akışına sahiptir.Bu cadeye paralel olarak uzanan güneyindeki Turan ve kuzeyindeki Belediye Caddeleri de kentin ticaret merkezi üzerindedir.
Demiryolu kuzeyindeki Atatürk (Çınarlı) caddesi, Mithathatpaşa'dan dar olarak başlayıp Tedaş, Beşeylül İlköğretim Okulu ve Kültür Müdürlüğü önünden geçerek Yörük Mahallesine kadar uzanır. Demiryolunun güneyindeki Şüheda Caddesi ile demiryolunun her iki yanındaki Fevzipaşa Caddeleri gerek kent içi aks gerekse hizmet yoğunluğuna göre kent içi ulaşımda önemli yere sahiptir.

2.Derecede önemli yollar:

Bu yollar kent içerisinde anayollara bağlı cadde veya sokak olarak ulaşıma hizmet ederler. Güney-Kuzey yönünde uzanan yollar: Avar, Millet ,Yüksel Özdemir Caddeleri ile Acısu, Çiçek,Göçmen, Mimar ve Süleymaniye Sokaklarıdır.
Bu cadde ve sokakların genişletilme ve iyileştirilme çalışmaları devam etmektedir.Doğu-Batı yönünde ise Fatih,Gökçepınar,Gürsel,Köprü Caddeleri ile İnönü , Mehmet Akif ve Yeniyol Sokaklarıdır.
Kentin ilk yerleşim yeri olan Eskicami, Kocaçeşme,Mithatpaşa ve Dedetaşı mahallelerindeki yollar dar,kısa ve dik açılı olup genelde beton ve yeni asfalt çalışmaları yapılmaktadır.
Yerleşim yerinin düz ve iklimin uygun olması nedeniyle kentte çok sayıda motorsiklet ve bisiklet bulunmaktadır. Nitekim (SAR,996)göre ilçede her 10-15 kişiye bir motorsiklet ve bisiklet düşmektedir. Yüksel iş Ticaret sahibi ibrahim Yüksel'de Türkiye'de en çok satış yapan ilk firma içinde olduğunu söylerken bu tezimizi de doğrulamaktadır.Sayının yüksek olması ilk bakışta trafik sorununu azaltması şeklinde yorumlanırsa da gerekli alt yapının (park,ayrı yollar vb.) oluşturulamadığından ,özellikle motosikletler şehir için bir sorun olmaktadır.
Salihli'de çok az sayıda otopark olmasına rağmen (Eski Belediye karşısı - eski Pazar yeri - Stad önü -Kurudere - Çınarlı Cad.kavşağı - Oto Garaj üzeri) gibi özellikle Mithatpaşa, Belediye, Turan ve Kurudere Caddeleri boyunca park edilen araçlar şehir,yaya ve taşıt trafiğini aksatmaktadır.
Şehrin pazarı olan Çarşamba ve Cumartesi günleri ilçede otopark eksikliği kendini yoğun bir şekilde göstermektedir.

SALİHLİ'NİN iLÇELERE OLAN MESAFELERİ

Alaşehir. 0. 40 Km.
Ahmetli 18 Km
Akhisar 66 Km.
Demirci 102 Km.
Gölmarmara 40 Km.
Gördes 88 Km.
Kula 42 Km.
Köprübaşı 53 Km.
Saruhanlı 52 Km.
Sarıgöl 53 Kmo
Selendi 80 Km
Turgutlu 42 Km
Ödemiş 52 Km.

ÇEVRE iLLERE OLAN UZAKLIĞI

Manisa 72 Km.
İzmir 96 Km.
Uşak 120 Km.
Balıkesir 144 Km
Denizli 110 Km.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !